De vijf fasen van groepsontwikkeling

January 23, 2014

De vijf fasen van groepsontwikkeling van Bruce Wayne Tuckman gaat er van uit dat een team verschillende stadia moet doorlopen om uiteindelijk effectief samen te kunnen werken en te functioneren, wat leidt tot een hogere kwaliteit. Daardoor neemt de dynamiek in een team toe.

 

Het proces begint bij de vormfase (forming). Dit is de fase waarin we nog niet goed weten wat de doelstellingen van het gehele team zijn en wat er van ons wordt verwacht. Individueel geven we aan wat onze persoonlijke en team doelstellingen zijn en deze worden verzameld. 

 

De volgende fase is de stormfase (storming). Hierin wordt gewerkt om je naar elkaar te durven uit te spreken. De individuele persoonlijkheid van de teamleden komt boven water, wanneer zij te maken krijgen met elkaars ideeën en perspectieven. Toch is er nog veel schroom om de eigen mening te uiten, uit angst om buiten de groep te vallen. 

 

In de normfase (norming) wordt er gewerkt aan regels, waarden, normen en methodes om tot een betere samenwerking te komen. Wat vind je belangrijk om een goed samenwerkende groep te worden? Deze punten worden benoemd en ook verzameld.

 

De vierde fase is de prestatiefase (performing). In de prestatiefase functioneert het team als eenheid en de groepsenergie komt geheel ten goede van de taak. Alle teamleden weten precies wat er van hen verwacht wordt en werken gezamenlijk naar doelen toe. Teamleden hebben een duidelijk inzicht in de doelen van het team en staan hier ook gezamenlijk achter. De sfeer is goed en de samenwerking is duidelijk.

 

Pas nadat een team de verschillende stadia heeft doorlopen en gezamenlijk goed presteert, kunnen zij vanuit de vijfde fase afscheid van elkaar nemen en een eventuele samenwerking aangaan met andere teams.

Please reload

Samenwerkingspartners

 

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Basic Square
  • Instagram

© 2019 by Stéphanie Kuiper