top of page

Sporter

Een mentaal trainingstraject is al door vele sporters doorlopen. Zowel door het jonge regionale talent als door de ervaren wereldtopper en in welke sport dan ook. Zij hebben allemaal baat gehad bij een mentaal trainingstraject. Maar waarom hebben ze baat bij een mentaal trainingstraject? Wat is nu eigenlijk de ommekeer in zo’n traject? Wat gebeurt er met een persoon als hij of zij geconfronteerd wordt met zichzelf? Hoe kunnen woorden vertaald worden naar daden tijdens het sporten? Kortom, wat zijn mentale vaardigheden precies? Hoe kan ik die trainen en wat doet een sportpsychologe eigenlijk?

michelle krajicek.jpg

Na contactopname vul je de sport mentale conditie test in als dat nog niet is gedaan. Hiermee wordt een persoonlijk profiel opgesteld die tijdens de kennismaking of het oriëntatiegesprek wordt besproken. Nadat blijkt dat de sporter zijn of haar vaardigheden wil verbeteren zal er een intake worden gepland. Aan de hand van dat intake gesprek zal er een traject worden uitgestippeld. Aan het einde van het basistraject vindt er gemiddeld na een maand of vier een evaluatie plaats.

In een samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken en de kosten die gedurende het trainingstraject van kracht zijn.
bottom of page