Ik vind het een uitdaging om binnen mijn praktijk talenten en (top)sporters mentaal fitter te maken. Want op het mentale vlak valt er vaak nog veel te winnen. Als sportpsycholoog zorg ik ervoor dat sporters, teams en coaches zich hierin verbeteren. Mijn werk heeft als doel sporters optimale prestaties te laten leveren. De reden van een sporter om naar een sportpsycholoog te stappen kan ook zijn om het plezier in de sport terug te vinden, beter met spanning om te gaan of om tegenslagen te leren incasseren.

In 2006 heb ik als sportpsycholoog in en rond Den Haag gewerkt en sinds 2008 werk ik als geaccrediteerd SPORTPSYCHOLOOG VSPN® in de omgeving van Breda. Vanaf dat moment ben ik gaan werken binnen het Johan Cruijff College in Roosendaal. Het JCC is een school die topsport ademt. Hier combineren sporttalenten hun studie met topsport. Deze talenten zijn in de leeftijd van 16 tot ongeveer 21 jaar. Zelf behoorde ik op die leeftijd tot de Nederlandse tennistop. 

Ik sport inmiddels als moeder nog steeds veel en met veel plezier. Ik ben 

zelfs nog in 2014 en 2015 met het dames tennisteam uit Breda lands-kampioen geworden. Zelf ervaar ik tijdens mijn sportprestatie dat het trainen van de mentale vaardigheden werkt. Dat ook sporters dit keer op keer ervaren en naar mij terugkoppelen geeft mij voldoening van mijn werk.

Binnen mijn praktijk heb ik bijna alle sporten, zowel de individuele als teamsporter, voorbij zien komen. De hele jonge sporter neemt vaak zijn of haar ouder mee. Voor deze ouder is het leven als topsportouder net begonnen. De wat oudere sporter neemt in sommige gevallen zijn of haar coach mee. Ook begeleid en train ik de coach. Alle opties zijn dus mogelijk. 

Alle sportpsychologen die te vinden zijn op de site van de VSPN hebben een registratie. Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van het werken met een geregistreerde SPORTPSYCHOLOOG VSPN®?

1. Je hebt de garantie dat een SPORTPSYCHOLOOG VSPN® een wetenschappelijke opleiding heeft afgerond in de psychologie of bewegingswetenschappen en zich tijdens die studie heeft gespecialiseerd in de sportpsychologie.

2. Na hun studie hebben geregistreerde sportpsychologen een vervolgopleiding gedaan tot praktiserend sportpsycholoog en de nodige ervaring onder supervisie opgedaan.

3. Sportpsychologen VSPN® worden opgeleid in veel praktische vaardigheden, zoals een goede analyse kunnen maken van de hulpvraag van de sporter en het kunnen aanleren van mentale vaardigheden. Ook wordt er veel kennis opgedaan over mentale factoren die een rol spelen bij verschillende soorten sporten.

4. De wetenschappelijke achtergrond van geregistreerde sportpsychologen zorgt ervoor dat ze hun werkwijze baseren op methoden waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond. Ook weten zij hierdoor vragenlijsten en andere wetenschappelijke instrumenten op een correcte manier in te zetten.

5. Om de registratie te behouden, is een SPORTPSYCHOLOOG VSPN® verplicht om zich te blijven ontwikkelen in kennis en vaardigheden. Dit door bijscholing te volgen en door structureel inhoudelijk overleg met collega's.

6. Geregistreerde sportpsychologen zijn in staat om specifieke (psychologische) problematiek te constateren en kunnen doorverwijzen naar specialisten als dat nodig is. Ze beschikken daarvoor over een breed netwerk van collega's in de gezondheidszorg.

7. Geregistreerde sportpsychologen hebben zich te houden aan de gedragscode van de VSPN, die aangeeft hoe een sportpsycholoog dient te handelen in de samenwerking met cliënten. Zo is duidelijk wat een cliënt van een sportpsycholoog mag verwachten en waar een sportpsycholoog zich aan dient te houden. De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® heeft bijvoorbeeld een beroepsgeheim en stelt altijd het belang van de sporter centraal.

8. Mocht er toch iets niet goed gaan dan kan een sportpsycholoog hierop aangesproken worden door de VSPN. Eventueel kan door een cliënt een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie, zodat deze onafhankelijke commissie een oordeel kan uitspreken over de situatie.

9. NOC*NSF en Regionale Topsport Organisaties adviseren sporters en bonden sterk om alleen samen te werken met geregistreerde sportpsychologen. Vaak wordt dit zelfs verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor mogelijke vergoedingen of accreditatiepunten voor talentontwikkelingsprogramma's.

10. Behalve voor praktiserende sportpsychologen zijn er ook VSPN accreditaties voor docent sportpsychologen en onderzoekers. Een geregistreerd sportpsycholoog kan over meerdere accreditaties beschikken, maar houdt zich alleen bezig met de werkzaamheden waarvoor hij of zij geaccrediteerd is.

​Als je bijvoorbeeld een arts bezoekt, dan ga je uit van een goede opleiding, werkwijzen die wetenschappelijk aantoonbaar effect hebben en een procedure waarop men zich kan beroepen bij klachten. Velen staan er niet bij stil dat dit in de sportpsychologie alleen gegarandeerd wordt als je met een geregistreerde sportpsycholoog werkt.

telefoon Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube
  • LinkedIn Social Icon

© 2020 Stéphanie Kuiper