top of page

Een nieuw begin!

Maar weinig mensen weten van te voren wat ze van sport mentale trainingen kunnen verwachten en ook niet wat ze er precies uit kunnen halen. Daarom heeft Anneke je meegenomen in haar sport mentaal trainingstraject en vertelt wat ze daaraan heeft gehad. Ze heeft net als andere sporters, individueel talent of een teamsporter van wereld formaat, het traject doorlopen. Stuk voor stuk hebben zij er allen baat bij gehad. Daarom hierbij wat tips die kunnen helpen om een nieuwe mentale doelstelling te kunnen formuleren.

Tip 1: test je mentale conditie

Als eerste heeft Anneke een vragenlijst ingevuld, via mijn site: testjementaleconditie.nl

De vragen gaan over hoe je jezelf als sporter ziet en geeft voldoende gesprekstof voor de eerste afspraak.​

Tip 2: ken jezelf

Een korte beschrijving van Anneke als sporter: Anneke is op de baan een doorzetter, heeft een drive om te willen winnen, legt de lat (te) hoog en heeft op sommige momenten moeite om haar concentratie en rust te behouden. Herkenbaar? Dergelijke typeringen kom ik namelijk bij diverse sporters geregeld tegen.

Tip 3: evalueer waardoor bewustwording ontstaat

Nadat Anneke het traject heeft doorlopen is Anneke ervan bewust geworden, dat het behouden van rust haar helpt om te presteren. Anneke verwacht niet meer met haar racket te gaan gooien op een tennisbaan na een verloren punt. Ze kan zichzelf nu gewoon beheersen, doordat ze nu een mentale vaardigheid kan inzetten. Ze kan haar aandacht, haar verbeelding en haar gedachten reguleren, doordat ze nu tools heeft om in te zetten. Ze is dus mentaal vaardig. Bekijk het filmpje voor haar toelichting.

59 weergaven

Comments


bottom of page