top of page

Tips en tops

Anneke heeft je meegnomen in haar sport mentale trainingstraject. Je hebt gelezen en gezien in de filmpjes hoe ze verteld over haar ervaringen met dit traject dat ze bij mij heeft doorlopen. In dit bericht lees je meer over de tips die uit de evaluatie kwamen van het trainingstraject.

Tip 1: stop en check weer je mentale conditie

Uit de evaluatie blijkt dat de mentale weerbaarheid va​​n Anneke aanzienlijk is verbeterd. ​Anneke geeft aan nu controle over zichzelf te hebben en een legio aan vaardigheden heeft om in te zetten, wanneer er in een training of wedstrijd iets niet gaat zoals ze graag zou willen. Ze kan nu een tool als vaardigheid inzetten, zodat ze zichzelf kan reguleren zowel in de sport als daarbuiten.


Tip 2: corrigeer en train

De gedachteregulatie corrigeert haar gedachten in een positieve mindset. Zo verlegt ze haar aandacht en kan ze makkelijker realistische en haalbare doelen stellen voor zichzelf. Ze vindt dat ze dit nog meer mag gaan toepassen, omdat het een grote meerwaarde heeft.

Uitspraken van andere sporters die een individueel traject hebben doorlopen:

Top 1: "Voor mij zijn de individuele tools om te leren ontspannen het belangrijkst geweest. Ook vind ik de tools van de andere mentale vaardigheden handig om in te kunnen zetten wanneer de situatie daarom vraagt. Om de situatie te kunnen herkennen is wel belangrijk, zodat ik weet wat er aan de hand is en ik mezelf kan helpen."

Top 2: "Er is bij mij een bewustwordingsproces opgetreden. Ik ben me bewuster geworden van mijn mentale vaardigheden en kan ze nu beter inzetten. De trainingen waarin ik realistische doelen heb gesteld en me bewust wedstrijd- en trainingsmomenten heb verbeeld, daar heb ik veel van geleerd."

Top 3: "Ik heb door de mentale trainingen geleerd om effectiever om te gaan met afleidingen. Ook heb ik mijn zelfbewustzijn verder ontwikkeld, waardoor ik dingen bij mezelf ging herkennen.”


Dus kom in actie en heb succes!

79 weergaven

Comments


bottom of page